بررسی ماليات و سيستمهاي مالياتي و انواع و جايگاه حقوقي و اجتماعي ماليات

مطالب دیگر:
ساختار ISP و راه اندازی آن و بررسی سیستم گزارشات ومدیریت ISPسقف تیرچه بلوک و نحوه اجرا و محاسن و معایب آنسود وبهره در بازار کار و تجزیه و تحلیل آن و ارزش زمان و نرخ بهرهاستراتژی شش سیگما و اهداف آن و بررسی چرخه DMAICعدل الهی و اثبات آن و پاسخ به ابهامات مربوطهچگونگی تهیه فولاد و بررسی کاربرد انواع آن و ناخالصی ها و خوردگیفلسفه تکنولوژی ونظریه رسانه ها و بررسی تاثیر آن بر تکنولوژیقرآن و حقوق انسان و انواع آن و بررسی حق در اصطلاح فقیهان و حقوقدانان و مکاتب مربوطهبررسی روح در قرآن و وجهه علمی فکر و روح و «امر» در قرآنکشاورزی پایدار و اصول اکولوژی کشاورزی و تنوع زیستی اکوسیستم های آنبازاریابی شبکه ای و گلدکوئیست و بررسی فقهی آن و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشوربررسی روان درمانی گروهی و تاریخچه و مراحل طبیعی آنروانشناسی صنعتی سازمانی و بررسی ضرورت و حوزه ها و مکاتب فکری آنبنزین و بررسی توجیه اقتصادی دونرخه کردن قیمت آنزندگی نامه دکتر علی شریعتی همراه با معرفی آثاربررسی عایقهای صوتی در ساختمان و روش‌های كنترل و كاهش آلودگی صوتی و صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمانبررسی پلاسما و بررسی ساختار و انواع و کاربرد آنبررسی عایقبندی در ساختمان و دستورالعمل و ضوابط كلی آن و روشهای بهینه‌سازی مصرف سوختتاریخچه و روش و علت محاسبه عدد پیکامپوزیت ها و کاربرد آنها و بررسی نانو کامپوزیت ها و پلیمرها و شیمی رزین‌هاچک و سفته و کاربرد آنان و بررسی شرایط چک و سفته معتبرخلاقیت و روش آموزش و تقویت آن و بررسی عوامل بازدارنده خلاقیتبررسی رشد و فیزیولوژی و انواع و معایب و مزایای باکتری ها و اثرات محیط بر آنمسئوليت ظهر نويس در قانون چك و بیان نظریه ظاهر و بررسی رويه قضايي و نقد آنتهديدهاي وب با تكيه بر IIS
بررسی ماليات و سيستمهاي مالياتي و انواع و جايگاه حقوقي و اجتماعي ماليات|30010339|vgz
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسی ماليات و سيستمهاي مالياتي و انواع و جايگاه حقوقي و اجتماعي ماليات

فهرستعنوانانواع سيستمهاي مالياتي و توضيح هر يكبررسي امكان ايجاد درآمدهاي جديد مالياتيتعريف مالياتانواع مالياتجايگاه حقوقي مالياتجايگاه اجتماعي مالياتآشنايي با اصل سيستم مالياتيمالیات برارزش افزوده و تاریخچه آنسيستم منسوخ شده مالياتي ايرانانواع سيستمهاي مالياتي و توضيح هر يكالف ماليات بر درآمد اشخاص حقيقيب ماليات برداراييج ماليات بردرآمد اشخاص حقوقيالف : ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :‌همانطور كه از عنوان مشخص است نوعاً مالياتي است كه به تناسب درصد با رعايت شرايط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان يا از درآمد سالانه آنها در جريان كسب و پيشه يا ارائه خدمات و يا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و يا ساير درآمدهاي مشروعي كه ممكن است يك شخص حقيقي در جريان فعاليت اقتصادي خود يا بطور اتفاقي نصيب وي گردد توسط كارفرما (درماليات حقوق و دستمزد) ويا خود اشخاص (بطور خود اظهاري) يا توسط مامورين مالياتي ، ماليات مورد نظر از جمع درآمد مشمول ماليات كسر گردسده به خزانه دولت واريز ميگردد .ب ماليات بر دارايياينگونه ماليات مالياتي استكه بر دارايي افراد ناشي از مالكيت آنان نسبت به اموال وارث و زمينهاي باير كه توسط قانون حدود و ميزان اخذ ماليات از آنها مشخص گرديده به نحوي كه هنگام انتقال انتقال اموال يا تملك ارث يا نگهداري ارضاي باير با قلام مزبور تعلق مي گيرد .ج ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي :چون شخصيت اشخاص حقوقي جداي از شخصيت سهامداران و اعضاء تشكيل دهنده آن بوده مسائل تعيين كننده در وصول درآمد استانتبديل رديفهاي ملي به استانيبررسي امكان ايجاد درآمدهاي جديد مالياتيعناويني هستند كه در مقام بررسي و تجزيه و تحليل بي ارتباط با يكديگر نبوده بنابراين سعي شده است عناوين فوق به زير مجموعه هايي تجزيه و پس از تشريح آنها درنتيجه گيري كلي نسبت به تمامي موضوعات اصلي جواب منطقي و قابل قبول داده شود از اين رو ابتدا به بررســـي اين زير مجموعه ها مي پردازيم :1 تعاريف ماليات2 انواع ماليات3 جايگاه حقوقي ماليات4 جايگاه اختصاصي ماليات (فرهنگ مالياتي)5 منطق اخذ ماليا از اشخاص حقوقي6 بررسي امكانات بالقوه استانمباني نظريتعريف ماليات :ماليات وجوهي است كه ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاك ، اراضي ، مستغلات وغيره مي گيرند .دكتر معين((عوايد دولت عبارت است از سهمي است كه هر كس از دارايي خود ميدهد تا بقيه داراي او تحت حراست هيئت حاكمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبي برخوردار شود)) .منتسكيوماليات وجهي است كه مردم يك شهر براي حمايت خود به دولت مي پردازند .ميرابوبا ژرف نگري به تعاريف فوق و مقايسه آنها از ديدگاه عميق و نهادي پرداخت كنندگان ماليات و نيز تكليف دولتها در قبال اخذ ماليات كاملاً متمايز و روشن مي گردد.انواع ماليات :ماليـــات برحسب ديدگاههاي مختلف به طبقه بنديهاي گوناگون تقسيم گرديده كه يكي از اين طبقه بنديها بشرح زير ميباشد.1 ماليات مستقيم2 ماليات غير مستقيمماليات مستقيم: مالياتي است كه به طور مستقيم هر شخص حقيقي و يا حقوقي مشمول ماليات از درآمد يا از دارائي خود كسر وپرداخت مي كند و تقسيم بندي زير است واينگونه اشخاص تت اسامي وعناوين شركت وموسسات تجاري شناخته گرديده اند بالطبع مي توانند از مزايائي همچون امكانات دولت بنادر،فرودگاهها و غيره بهرمند گشته و بهمين دليل سهمي در پرداخت ماليات بردرآمد داشته وشركتهاي دولتي و خصوصي مشمول ماليات بردرآمد ميباشد .ماليات غير مستقيم: ماليات غير مستقيم بطور مقطوع بر برخي از كالاها كه مصرف عمومي دارد برقرار ميگردد در واقع به قيمت كالاهاي مورد نظر اضافه ميشود و در نهايت مصرف كننده كالا ماليات را كه بصورت جزئي از بهاي كالاي مورد مصرف است بطور غير مستقيم به دولت پرداخت مينمايند وطبعاً ارتباط مستقيمي با درآمد پرداخت كننده ماليات (مصرف كننده كالا)ندارد كالاهايي مانند قند وشكر كه در انحصار دولت ميباشند نمونه هائي از اجناس كالاهائي است كه ماليات غير مستقيم برآن وضع گرديده است .ماليات غير مستقيم ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف ميباشد.